RapportAantalsreeksen van Reuzensterns in Nederland

Download
Aantalsreeksen van Reuzensterns in Nederland
Omslag Aantalsreeksen van Reuzensterns in Nederland

Monitoringgegevens over de Reuzenstern zijn gewenst in het kader van Natura 2000 en vaststelling Ecologische Toestand Rijkswateren. In een eerdere studie is vastgesteld dat deze monitoring het beste kan worden vorm gegeven door middel van tellingen van nachtelijke slaapplaatsen (van der Winden & Klaassen 2008). Deze slaapplaatsen-monitoring wordt nu jaarlijks vanaf najaar 2007 georganiseerd. Omdat waarnemingen van Reuzensterns al veel langer worden verzameld (bijv. Haitjema 1982, het BSP project van SOVON, It Fryske Gea ongepubliceerd) was het de moeite waard om voor de belangrijkste (Natura 2000) gebieden trendreeksen samen te stellen en op deze gebiedenreeksen weer de landelijke trend te baseren. Deze rapportage doet verslag van deze samenstelling van de trendreeksen welke zullen worden gebruikt als basis voor de verdere monitoring.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2010/04