RapportRuimtegebruik van Wespendieven in Gelderland

Download
Ruimtegebruik van Wespendieven in Gelderland
Omslag Ruimtegebruik van Wespendieven in Gelderland

Op verzoek van de Provincie Gelderland is de uit min of meer systematisch veldonderzoek opgedane kennis over Wespendieven in Gelderland in dit rapport samengevat. Het brengt kennis en bovenal kennislacunes ten aanzien van het ruimtegebruik en de ruimtebehoefte van de Wespendief in beeld.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2008/06