RapportSlaapplaatstelling Halsbandparkieten in Nederland, januari 2011

Download
Slaapplaatstelling Halsbandparkieten in Nederland, januari 2011
Omslag Slaapplaatstelling Halsbandparkieten in Nederland, januari 2011

In het weekend van 15-16 januari 2011 werd een landelijke simultaantelling van Halsbandparkieten uitgevoerd. De telling was een vervolg op een jaar eerder uitgevoerde landelijke telling in het weekend van 9/10 januari 2010. Alle bekende slaapplaatsen zijn gecontroleerd en geteld. In steden waar slaapplaatsen vermoed werden werd gericht gezocht naar nieuwe slaapplaatsen. Er is veel ruchtbaarheid gegeven aan deze telling om de kans te vergroten dat nog niet bekende slaapplaatsen aan het licht zouden komen. Dit resulteerde in één nieuwe slaapplaats die vermoedelijk pas deze winter voor het eerst in gebruik was. In totaal werden 9372 Halsbandparkieten geteld, verdeeld over negen slaapplaatsen. Dit was wat minder dan de 9802 vogels een jaar eerder.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2011/04