RapportHalsbandparkieten in Nederland in de winter van 2011/12

Download
Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2011/12
Omslag Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2011/12

In december 2011 en januari 2012 werd een landelijke simultaantelling van Halsbandparkieten uitgevoerd, als vervolg op tellingen in 2004/05, 2009/10 en 2010/11. Tijdens de januaritelling werden 11.657 exemplaren geteld. Het was voor het eerst dat de grens van 10.000 waargenomen exemplaren werd gepasseerd.

De resultaten bevestigen dat de parkieten zich vanuit de grote steden naar andere locaties verspreiden. Dit is het meest duidelijk zichtbaar in het gedrag en de aantalsontwikkeling van de parkieten in en rond Amsterdam. De 68 waargenomen Grote Alexanderparkieten duiden ook op een toename. Deze soort is echter lastig mee te nemen tijdens de telling van Halsbandparkieten waardoor het werkelijke aantal nog iets hoger zou kunnen liggen.
In dit rapport is ook een advies opgenomen over de meest effectieve monitoringsmethode voor Halsbandparkieten. Hierbij zijn alle projecten waarbinnen informatie over het voorkomen van de Halsbandparkiet worden verzameld op een rij gezet en geëvalueerd op bruikbaarheid met betrekking tot drie parameters: populatieomvang, aantalsontwikkeling en verspreiding. De haalbaarheid van verbeteringen in de monitoringmethoden is ook ingeschat.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2012/26