RapportNationale Tuinvogeltelling 2013

Download
Nationale Tuinvogeltelling 2013
Omslag Nationale Tuinvogeltelling 2013

In 2013 vierde de Nationale Tuinvogeltelling het lustrum van 10 jaar. Op 19 en 20 januari werd de telling weer georganiseerd door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland, die de analyse van de gegevens voor haar rekening nam. Het werd een enorm succesvolle telling, waarschijnlijk mede dankzij de spannende weersomstandigheden. Het aantal deelnemers verdubbelde ten opzichte van vorig jaar: 84.986 mensen telden mee aan 49.125 tellingen. Voor het eerst deden 388 scholen mee. In totaal werden er – na correctie van dubbeltellingen en onwaarschijnlijkheden - 1.143.245 vogels geteld. Dus ruim één miljoen vogels.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2013/76