RapportGrauwe Ganzen in De Deelen in 2016

Download
Grauwe Ganzen in De Deelen in 2016
Omslag Grauwe Ganzen in De Deelen in 2016

In het laagveenmoeras De Deelen broeden al sinds de vroege jaren tachtig Grauwe Ganzen. De populatie groeide van 10 paar in 1983 naar 1715 paren in 2016. Door de jaren heen zijn verschillende maatregelen getroffen om de groei van de broedpopulatie af te remmen, zoals het onklaar maken van eieren eind jaren ’90 en in de periode 2010-2016, het plaatsen van een kuikenraster om het uitvliegsucces van jongen te beperken in 2008 en 2009 en het afschieten van adulte paren in 2015.

In 2016 werden legselbeperkende maatregelen uitgevoerd. Of het relatief kleine aantal jongen het effect is van de ingrepen valt niet met zekerheid te zeggen.

Voor de evaluatie van de effectiviteit van beheermaatregelen is het van belang de monitoring van broedende ganzen in het gebied te continueren.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2016/42