RapportBroedvogels van de Klutenplas in 2016: aantallen en broedsucces

Download
Broedvogels van de Klutenplas in 2016: aantallen en broedsucces
Omslag Broedvogels van de Klutenplas in 2016: aantallen en broedsucces

Dit rapport gaat in op de resultaten van onderzoek dat door Sovon in het voorjaar van 2016 in de Klutenplas werd uitgevoerd in opdracht van het Groninger Landschap. Het veldwerk bestaat enerzijds uit een volledige kartering van alle broedvogels en anderzijds uit het monitoren van het broedsucces van een aantal specifieke soorten, waaronder de Kluut. Het onderzoek maakt deel uit van een langere reeks, uitgevoerd in voorgaande jaren (de Boer & Willems 2008, de Boer 2008, de Boer 2012; 2014 en 2015). De resultaten worden tevens gebruikt t.b.v. de landelijke en Waddenzee-monitoring van het Netwerk Ecologische Monitoring en het trilaterale TMAP programma. De broedsucces-metingen vormen onderdeel van het Meetnet Reproductie in de Waddenzee, eveneens onderdeel van TMAP (Koffijberg et al. 2015, 2016).

U treft in bijgaande PDF geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2016/48