RapportTapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2016

Download
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2016
Omslag Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2016

Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden. De Natura 2000-gebieden tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) en de duinen van Texel zijn de grootste resterende bolwerken. In de Noordduinen wordt sinds 2007 een populatie-onderzoek uitgevoerd, waarbij zowel naar de ontwikkeling in aantallen broedparen, broedsucces als overleving wordt gekeken (van Turnhout et al. 2012). De gegevens zijn onder andere gebruikt om de invloed van recreatie (van Turnhout 2009) en beheermaatregelen (van Turnhout & Majoor 2013, 2015) op de Tapuitenstand te evalueren.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2016/55