RapportGeringde Grauwe Ganzen in Limburg

Download
Geringde Grauwe Ganzen in Limburg
Omslag Geringde Grauwe Ganzen in Limburg

In de jaren 2014‐2016 zijn in opdracht van de provincie Limburg op een aantal plaatsen Grauwe Ganzen geringd. Ook in de jaren voor 2014 werden al Grauwe Ganzen geringd. In deze rapportage wordt kort verslag gedaan van de vangactiviteiten en resultaten van de terugmeldingen. Er zal daarbij ook gekeken worden in hoeverre de geringde vogels zich ophouden binnen de door de provincie ingestelde opvanggebieden. Een eerder overzicht van in Limburg geringde Grauwe Ganzen verscheen in Limburgse Vogels (Voslamber 2010).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2016/56