RapportPopulatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2016

Download
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2016
Omslag Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2016

De belangrijkste onderzoeksvraag is hoe Tapuiten het in 2016 hebben gedaan in de terreindelen waar in de winter van 2014/15 gerichte maatregelen voor de soort zijn uitgevoerd. Daarnaast is de vraag wat het effect is van actieve nestbescherming tegen vossen- en marterpredatie. Hiertoe worden gegevens over aantallen en broedsucces in 2016 vergeleken met de in de periode 2007-2015 verzamelde cijfers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsdelen met en zonder recente maatregelen, en tussen wel en niet beschermde nesten.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2016/59