RapportTapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2018

Download
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2018
Omslag Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2018

Weinig vogelsoorten zijn in Nederland zo afhankelijk van open, droge duinhabitats als de Tapuit Oenanthe oenanthe. In het laatste kwart van de vorige eeuw is de soort als broedvogel sterk in aantal afgenomen. Van de enkele duizenden paren in de jaren ’70 waren er hooguit 600-800 over in 1998-2000 en 250-300 in 2005 (figuur 1; van Turnhout et al. 2007). Daarna schommelde de populatie rond dit niveau, met een dieptepunt in 2013 (210-250) en in 2015-2016 weer iets hogere aantallen (resp. 270-310 en 280-320; Boele et al. 2017). Op de nieuwe Rode Lijst staat de Tapuit nog altijd te boek als ‘bedreigd’ (van Kleunen et al. 2017).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2018/68