RapportPopulatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2018

Download
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2018
Omslag Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2018

In de Noordduinen wordt sinds 2007 een populatie-onderzoek aan Tapuiten uitgevoerd, waarbij zowel naar de ontwikkeling in de aantallen broedparen, het broedsucces als de overleving wordt gekeken (van Turnhout et al. 2012). De gegevens zijn onder andere gebruikt om de invloed van recreatie (van Turnhout 2009) en grootschalige beheermaatregelen (van Turnhout & Majoor 2013) op de Tapuitenstand te evalueren. Ook in de Eierlandse Duinen op Texel wordt sinds 2016 populatie-onderzoek aan de Tapuiten uitgevoerd (van Turnhout & Majoor 2018b).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2019/02