RapportBroedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op het broedeiland ‘Stern’ in de Eems in 2018

Omslag Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op het broedeiland ‘Stern’ in de Eems in 2018

In de winter van 2017/18 werd in de Eems ter hoogtevan Bierum een eiland van ongeveer 2 ha aangelegd en ingericht als broedlocatie voor sterns. Het eiland 'Stern' is een compensatiemattregel voor verlies van broedgelegenheid in de nabijgelegen Eemshaven.

In opdracht van de provincie Groningen startte Sovon in het voorjaar van 2018 met de monitoring van de aantallen broedvogels op het eiland, en het nestsucces en broedsucces van sterns.

In totaal werden zeven soorten broedvogels vastgesteld, waarvan drie soorten van de Rode Lijst (Bontbekplevier, Noordse Stern, Visdief).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2019/06