RapportBroedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces

Download
Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces
Omslag Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces

In het voorjaar van 2019 is De Klutenplas, in eigendom en beheer van Stichting Het Groninger Landschap, op broedvogels geïnventariseerd. De Klutenplas is gelegen in de Linthorst-Homanpolder aan de Groninger Noordkust en vormt een belangrijke broedlocatie voor kustbroedvogels. Zowel voor Kluut als Kokmeeuw is het gebied tegenwoordig één van de belangrijkste broedgebieden in de regio.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2019/82