RapportPopulatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2019

Download
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2019
Omslag Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten  in de Noordduinen in 2019

Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden, waarvan het Natura 2000-gebied tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) een van de belangrijkste bolwerken is. De unieke openheid van deze 12 kilometer lange en 300 meter brede duinstrook wordt deels verklaard door het nog veel langer dan in de meeste andere duingebieden aanwezig zijn van een omvangrijke en stabiele populatie Konijnen. Sinds 2006 zijn echter ook hier de aantallen Konijnen sterk afgenomen. In 2018-19 werden de laagste aantallen sinds 2004 geteld (met in het najaar van 2019 een kleine opleving). In recente jaren zijn hierdoor steeds meer gebiedsdelen vergrast geraakt. Hiermee lijken de Noordduinen het algemene patroon te volgen: regionale en lokale trends in aantallen Tapuiten en Konijnen komen sterk overeen, waarbij de afname van de Tapuit steeds vijf tot tien jaar later inzet (van Turnhout et al. 2007).

Uitgever
OBN
Rapportnr
2019/91