RapportJonge Grutto’s in Nederland in 2020: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden

Omslag Jonge Grutto’s in Nederland in 2020: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden

In de afgelopen jaren zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ontwik­keling in het broed­succes van de Nederlandse grutto­populatie. Een ontoereikend reproduc­tie­succes is een belangrijk mechanisme achter de gestage aantalsafname van deze soort (Rood­bergen et al. 2008, Schekkerman et al. 2009, Kentie et al. 2018).

De onderzoeksvraag in dit rapport is: hoeveel jonge Grutto’s zijn er in 2020 in Nederland groot geworden, en hoe groot is de onzeker­heidsmarge rondom deze schatting?

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2020/91