RapportBroedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op broedeiland Stern in 2020

Omslag Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op broedeiland Stern in 2020

In het voorjaar van 2020 is in opdracht van de provincie Groningen een broedvogelinventarisatie en broedsuccesmeting op het broedeiland ‘Stern’ in de Eems uitgevoerd. Bij het project is intensief samengewerkt met Derick Hiemstra en Petra Manche (Rijksuniversiteit Groningen). In het kader van RAS-onderzoek van het Vogeltrekstation ringden en controleerden zij een groot aantal nestjongen van voornamelijk Noordse Stern. Daarnaast voerden zij een waardevolle meting van ringpercentages van uitgevlogen jongen uit.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2021/04