RapportPopulatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2020

Download
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2020
Omslag Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten  in de Noordduinen in 2020

In de Noordduinen wordt sinds 2007 een populatie-onderzoek aan Tapuiten uitgevoerd, waarbij zowel naar de ontwikkeling in de aantallen broedparen, het broedsucces als de overleving wordt gekeken (van Turnhout et al. 2012). De gegevens zijn onder andere gebruikt om de invloed van recreatie (van Turnhout 2009) en grootschalige beheermaatregelen (van Turnhout & Majoor 2013, van Turnhout et al. 2018, 2019) op de Tapuitenstand te evalueren. Ook in de Eierlandse Duinen op Texel wordt sinds 2016 populatie-onderzoek aan de Tapuiten uitgevoerd (van Turnhout & Majoor 2020).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2020/10