RapportBroedvogels van terreinen van de Bosgroep Midden Nederland in Gelderland in 2017

Omslag Broedvogels van terreinen van de Bosgroep Midden Nederland in Gelderland in  2017

In het kader van de monitoring van de Subsidieregeling Natuur en Landschap zijn in opdracht van de Bosgroep Midden Nederland in het voorjaar van 2017 broedvogels gekarteerd in verschillende objecten verdeeld over 11 rapportagegebieden. De objecten liggen verspreid over de Noordelijke Veluwe en de Achterhoek en zijn in beheer bij verschillende eigenaars aangesloten bij de Bosgroep Midden Nederland.

De objecten omvatten ruim 979 hectare en  bestaan grotendeels uit bos (voornamelijk beheertype N16.01 droog bos met productie 539 hectare, beheertype N16.02 vochtig bos met productie 254 hectare en N15.02 dennen-, eiken- en beukenbos, 100 hectare, aangevuld met kleine oppervlaktes van zeven andere beheertypen.

Er werden vijf inventarisatieronden uitgevoerd in maart - juli.

In bijgaande pdf treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2017/44