ArtikelKleine Zilverreigers in de Waddenzee

Download
Kleine Zilverreigers in de Waddenzee
Omslag Kleine Zilverreigers in de Waddenzee

De Kleine Zilverreiger zal menigeen niet direct associëren met kwelders, stranden en slikken. Toch maakt de soort een stormachtige ontwikkeling door als bewoner van West-Europese kustgebieden. Net als in Frankrijk en Groot-Brittannië namen de aantallen in de Nederlandse Waddenzee in de jaren negentig vooral in de nazomer toe. In 1999 volgde de definitieve vestiging als broedvogel. Sindsdien werden niet alleen de aantallen bijgehouden, ook werd gekeken naar reproductie, werden nestjongen geringd en op beperkte schaal voedselmonsters verzameld. Tien jaar na de vestiging als broedvogel is het tijd voor een eerste overzicht van het wel en wee van de Kleine Zilverreiger in diens noordelijkste broedgebied in Europa.

Year
82
Number
3