ArtikelOnderzoek naar de oorzaken van de dramatische achteruitgang van de scholekster in Nederland

Omslag Onderzoek naar de oorzaken van de dramatische achteruitgang van de scholekster in Nederland

De Scholekster Haematopus ostralegus is in snel tempo bezig veel terrein te verliezen. Over de oorzaken van de afname is veel discussie gevoerd. Al in februari 2003 werd door de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en de Nederlandse Steltloperwerkgroep (NSWG) een speciale themadag georganiseerd die geheel was gewijd aan de afname van de Scholekster (Ens et al. 2003). De vragen over de oorzaken van de afname zijn nog net zo actueel als toen. Deze bijdrage gaat vooral in op een aantal eerste resultaten van het in het ‘Jaar van de Scholekster’ uitgevoerde en opgestarte monitoring en onderzoek.

Year
82
Number
2