ArtikelKuifaalscholver nieuwe broedvogel voor Nederland; Zwarte Ooievaar de volgende?

Download
Kuifaalscholver nieuwe broedvogel voor Nederland; Zwarte Ooievaar de volgende?
Omslag Kuifaalscholver nieuwe broedvogel voor Nederland; Zwarte Ooievaar de volgende?

De vestiging van een nieuwe broedvogel in ons land wordt soms voorafgegaan door een toenemend aantal waarnemingen van (onvolwassen) vogels in het broedseizoen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de Zeearend (zie Sovon-Nieuws 2012 nr. 3). Na steeds meer zomerwaarnemingen volgde in 2006 het eerste broedgeval en nam het aantal geleidelijk toe tot vijf broedgevallen in 2013, waarvan vier succesvol. Daarnaast waren er in het voorjaar van 2013 nog enkele (jonge) paren aanwezig die (nog) niet tot broeden overgingen, o.a. in de  noordelijke Delta. In het voorjaar van 2013 konden we een nieuwe Nederlandse broedvogel bijschrijven: Kuifaalscholver. Ook bij deze soort na eerdere waarnemingen in het broedseizoen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2013
Number
3