ArtikelVeel trekkende Beflijsters in het binnenland in april 2012

Download
Veel trekkende Beflijsters in het binnenland in april 2012
Omslag Veel trekkende Beflijsters in het binnenland in april 2012

Hoewel Beflijsters ook in (de tweede helft van) maart en (de eerste helft van) mei opduiken, is april toch echt dé voorjaarsmaand voor deze fraaie lijster. In 1989-2002 werd 86% van de (pleisterende en trekkende) Beflijsters gemeld in april, tegen 1% in maart en 13% in mei (Sovon-Nieuws 2004-1). Aan de grond zijn volwassen mannetjes gemakkelijk te herkennen, vrouwtjes (en vooral jonge vogels in het najaar) minder eenvoudig. Overvliegende vogels zijn specialistenwerk, tenminste als de witte halvemaan onder de keel onzichtbaar is. De soort verschilt in vlucht van een Merel door o.a. lichtere vleugels, wat langere staart en een rechtlijniger vlucht. Bij minder gunstige omstandigheden (licht, afstand) kunnen ook andere lijsters voor verwarring zorgen, zoals Kramsvogels. Voor trektellers is het dus een sport om  Beflijsters ‘uit de lucht te halen’. In het voorjaar van 2012 werden relatief veel Beflijsters gemeld. Hieronder wordt de doortrek beschreven zoals vastgesteld op de Nederlandse trektelposten. Zie voor alle details www.trektellen.nl.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2012
Number
2