ArtikelReuzensterns op slaapplaatsen: het liefst tot de knietjes in het water

Download
Reuzensterns op slaapplaatsen: het liefst tot de knietjes in het water
Omslag Reuzensterns op slaapplaatsen: het liefst tot de knietjes in het water

Om Reuzensterns te zien moet je eind augustus naar de Friese IJsselmeerkust; althans, zo gold dat heel lang. Tegenwoordig wordt deze stoere stern in veel meer gebieden gezien, om bij te tanken van de lange trip tussen de kusten van de Oostzee en West-Afrika. Het Lauwersmeergebied is tegenwoordig een belangrijke pleisterplaats, maar ook in de IJsseldelta, de Veluwerandmeren, het IJmeer en de Kwade Hoek worden jaarlijks meerdere Reuzensterns gezien. ’s Avonds concentreren ze zich op een handvol slaapplaatsen. Ze zijn nogal kieskeurig in hun keuze voor de slaapplek: het liefst een onbegroeide zandplaat, met daarop een dun laagje water. Daar voelen ze zich veilig zonder risico voor een natte buik. Neemt de Reuzenstern toe als pleisteraar, of is het aantal pleisterplaatsen toegenomen? Om daarachter te komen zit er maar één ding op: gelijktijdig alle slaapplaatsen tellen. Dat is precies wat Sovon sinds 2007 organiseert.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jaargang
2012
Aantal
2