ArtikelLepelaar zet positieve trend voort, ook in het buitenland

Download
Lepelaar zet positieve trend voort, ook in het buitenland
Omslag Lepelaar zet positieve trend voort, ook in het buitenland

De Lepelaar weet zijn opmars in Nederland nog steeds voort te zetten. Het succes daarvan wordt ook geproefd in onze buurlanden, waar onze Lepelaars sinds kort ook zijn gaan nestelen. In dat opzicht is de Lepelaar een uiterst succesvol ‘exportproduct’ gebleken.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jaargang
2012
Aantal
1