ArtikelGrauwe Gans van Rode Lijst tot straatschoffie

Download
Grauwe Gans van Rode Lijst tot straatschoffie
Omslag Grauwe Gans van Rode Lijst tot straatschoffie

Ten tijde van de eerste broedvogelatlas (1973-77) bedroeg het aantal broedparen van de Grauwe Gans in Nederland naar schatting 100-150. Eind jaren zeventig stond hij nog op de Rode Lijst! In de volgende broedvogelatlas (1998-2000) was de soort al toegenomen tot 8000-9000 paren en geschrapt van de Rode Lijst. Bij een vrijwel landdekkende inventarisatie in 2005 was dat aantal gestegen tot 25.000 en bleek de soort zelfs op enkele plekken binnen bebouwing te broeden. Een tijdelijk fenomeen, of het begin van een nieuwe ontwikkeling?

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2011
Number
4