ArtikelOpmerkelijke terugmeldingen van Nederlandse Grauwe Ganzen

Download
Opmerkelijke terugmeldingen van Nederlandse Grauwe Ganzen
Omslag Opmerkelijke terugmeldingen van Nederlandse Grauwe Ganzen

In de afgelopen jaren zijn grote aantallen Grauwe Ganzen van halsbanden voorzien (o.a. SOVON-Nieuws 22[3]: 9 en 23[3]: 14). Aflezingen laten zien dat de meeste ganzen voornamelijk in de directe omgeving van de ringplek blijven. Over deze vooral plaatselijke bewegingen is onlangs een artikel verschenen in Ornis Svecica (zie ‘Recent geschreven’ op blz. 23 van dit nummer). Er zijn echter opmerkelijke uitzonderingen op deze regel.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2011
Number
1