ArtikelKolganzen op de wieken voor sneeuw en vorst

Download
Kolganzen op de wieken voor sneeuw en vorst
Omslag Kolganzen op de wieken voor sneeuw en vorst

De winter van 2009/10 was de sneeuwrijkste sinds 30 jaar. Dat leverde enig ongemak op, maar voor de vogelaar braken mooie tijden aan. Zo waren er grootscheepse verschuivingen in de vogelwereld, en dat in een soms betoverend mooi landschap. Een van de meest spraakmakende fenomenen was de sneeuwvlucht van (vooral) Kolganzen. Trektellers kunnen erover meepraten en dankzij www.trektellen.nl is het fenomeen ook goed vastgelegd.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jaargang
2010
Aantal
2