ArtikelKwartelkoningen in 2009, extreme verschillen

Download
Kwartelkoningen in 2009, extreme verschillen
Omslag Kwartelkoningen in 2009, extreme verschillen

Net als in de voorgaande jaren zijn door middel van een tweetal simultane tellingen en aanvullende waarnemingen de roepplekken van de Kwartelkoning in kaart gebracht. De noodzakelijke bescherming werd ook weer voortvarend opgepakt in samenwerking met tellers, natuurbeheerders en boeren. De verspreiding was totaal anders als in voorgaande met hoge aantallen in het noorden en lage in het midden van het land langs de rivieren.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2010
Number
1