ArtikelKwartelkoningen gebaat bij verruiming maaidata hooilanden

Download
Kwartelkoningen gebaat bij verruiming maaidata hooilanden
Omslag Kwartelkoningen gebaat bij verruiming maaidata hooilanden

Ruim 160 roepende Kwartelkoningen werden in de afgelopen zomer door de kwartelkoning-tellers en medewerkers van de terreinbeherende organisaties geteld. Net als in voorgaande jaren kon bij de meeste vogels dankzij gerichte actie uitmaaien worden voorkomen. Deze beschermingsmaatregelen zijn onderdeel van het ‘Beschermingsplan Kwartelkoning’, dat in de afgelopen jaren door Vogelbescherming Nederland en SOVON werd uitgevoerd en vanaf 2009 is overgegaan in het nieuwe Leefgebiedenbeleid. Het beschermingsplan heeft het draagvlak voor maatregelen onder boeren en terreinbeheerders in de afgelopen jaren sterk verhoogd. Bovendien zijn veel nieuwe feiten aan het licht gekomen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2009
Number
3