ArtikelWulp wereldwijd kwetsbare vogelsoort

Download
Wulp wereldwijd kwetsbare vogelsoort
Omslag Wulp wereldwijd kwetsbare vogelsoort

Om de paar jaar wordt de wereldwijde Rode Lijst van Kwetsbare en Bedreigde Vogelsoorten van de IUCN (internationale natuurbescherming) bijgewerkt. De huidige herziening betreft onder andere de Europese Wulp, waarbij tenminste 15 jaar wordt teruggekeken. Dat is een periode van ongeveer drie wulpgeneraties. Vanuit SOVON hebben we informatie gegeven over de ontwikkeling van de Nederlandse broedpopulatie.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jaargang
2008
Aantal
2