ArtikelKraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel?

Download
Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel?
Omslag Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel?

Een sliert Kraanvogels, zich lang van tevoren aankondigend door een indrukwekkend ‘kroe-kroe’, laat geen enkele vogelaar onberoerd. De bereidheid om zo’n waarneming door te sturen is dan ook groot. In het Bijzondere Soorten Project (BSP) van SOVON is de Kraanvogel niet de soort met de meeste meldingen (dat is de IJsvogel), maar wel de talrijkste. Hieronder wordt het voorkomen in ons land sinds 1989 nader bekeken. Hiertoe zijn de databestanden van het BSP (7400 records) en de site Waarneming.nl (2961 records) samengevoegd. De meeste aandacht gaat uit naar pleisteraars.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2008
Number
1