ArtikelIJseend en Grauwe Gors nieuw in het BSP: wat weten we en wat nog niet

Download
IJseend en Grauwe Gors nieuw in het BSP: wat weten we en wat nog niet
Omslag IJseend en Grauwe Gors nieuw in het BSP: wat weten we en wat nog niet

Sinds de start van het Bijzonder Soorten Project niet-broedvogels (BSP) is de soortenlijst geleidelijk gegroeid.Op 1 januari 1989 stonden 56 soorten op de lijst, op dit moment zijn dat er exact 100 (exclusief Ooievaar en Grote Kruisbek waarvan we alleen waarnemingen uit resp. 1989-2003 en 1993-2001 verzamelen). Op 1 januari 2007 zijn maar liefst vijf nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd. Van twee nieuwe soorten laten we hieronder zien dat het samenvoegen van verschillende databases al een redelijke indruk geeft van het voorkomen, maar dat nog lang niet alles bekend is.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2007
Number
1