ArtikelKolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011

Download
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011
Omslag Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011

Sinds 1992 brengen vele broedvogeltellers jaarlijks de Nederlandse kolonievogels en zeldzame broedvogels in kaart. Zo ook in 2010 en 2011, twee jaren volgend op relatief koude winters. Enkele vorstgevoelige soorten leden daardoor verliezen, een zuidelijke soort als de Cetti’s Zanger echter niet. Opvallend waren broedgevallen van Nonnetje en Citroenkwikstaart, soorten die niet eerder in ons land nestelden.

(Rare and colonial breeding birds in The Netherlands in 2010-2011)

Uitgever
NOU, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
87
Number
1