ArtikelDe geschiedenis van de Grauwe Gans als Nederlandse broedvogel in de 20e eeuw

Download
De geschiedenis van de Grauwe Gans als Nederlandse broedvogel in de 20e eeuw
Omslag De geschiedenis van de Grauwe Gans als Nederlandse broedvogel in de 20e eeuw

Aan het begin van de 20e eeuw was de Grauwe Gans als broedvogel in Nederland zeer schaars en enkele decennia later was ze nagenoeg uitgestorven.

Vanaf de jaren zestig echter trad een spectaculair herstel op, deels geholpen door verschillende herintroductieprojecten. In deze bijdrage wordt ingegaan op de groei en uitbreiding van de broedpopulatie in de afgelopen eeuw. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat de soort in de 20e eeuw nimmer is uitgestorven. Onder het motto de aanhouder wint hebben de laatste Friezen, via Flevoland, de weg naar Holland gevonden.

Uitgever
NOU
Year
86
Number
1