ArtikelOverleving en dispersie van Nederlandse Steenuilen op grond van 35 jaar ringgegevens

Omslag Overleving en dispersie van Nederlandse Steenuilen op grond van 35 jaar ringgegevens

De Steenuil is een typische broedvogel van kleinschalig cultuurland. Zoals veel vogelsoorten van dit door landbouwintensivering sterk veranderde landschap is het dit grappige uiltje in de afgelopen halve eeuw niet voor de wind gegaan. Verlies van geschikte broedplaatsen en afgenomen broedsucces zijn genoemd als de belangrijkste problemen. Hier bekijken we aan de hand van ringterugmeldingen of een lagere overleving ook heeft bijgedragen aan de afname. De overlevingskansen van volwassen Steenuilen blijken niet structureel laag of gedaald, maar die van eerstejaars vogels zijn afgenomen. Waardoor precies is uit de gegevens echter moeilijk op te maken.

Uitgever
NOU
Year
83
Number
2