ArtikelAchtergronden en ontwikkeling van de Nederlandse populatie Huiskraaien

Download
Achtergronden en ontwikkeling van de Nederlandse populatie Huiskraaien
Omslag Achtergronden en ontwikkeling van de Nederlandse populatie Huiskraaien

De Huiskraai is één van de weinige soorten die zich zelfstandig tot ver buiten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied heeft gevestigd. Meeliftend met schepen werden grote afstanden afgelegd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat langs één van de drukst bevaren scheepvaartroutes, de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, Huiskraaien opdoken. Elders bleken dergelijke vestigingen erg succesvol, maar tegelijk ook problematisch vanwege effecten op andere soorten.

Year
76
Number
2