ArtikelKolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2012 en 2013

Download
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2012 en 2013
Omslag Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2012 en 2013

Ook in 2012 en 2013 waren weer veel vogelaars in de weer om kolonievogels en zeldzame broedvogels te tellen. Ze voegden daarmee twee jaren toe aan de ononderbroken reeks vanaf 1992. Het leverde onder meer tientallen paren Witwangsterns op, het eerste recente succes volle broedgeval van een Hop en nieuwe Nederlandse broedvogels in de vorm van Kuifaal scholver en Pontische Meeuw. De Grauwe Gors lijkt echter voor ons land verloren te gaan.

Uitgever
N.O.U.
Year
88
Number
3