ArtikelGek van de trek

Download
Gek van de trek
Omslag Gek van de trek

Als beheerder voor Staatsbosbeheer op Terschelling en Vlieland kwam Harry Horn (Groningen, 1941) voor het eerst direct in aanraking met Lepelaars. Nu, ruim na de pensioengerechtigde leeftijd laten de vogels hem nog steeds niet los. ‘Want zeg nou zelf, wat is er nou mooier dan in de winter naar Mauretanië te reizen om daar “jouw” lepelaars weer te zien?’

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
29
Number
2