ArtikelWilde Eend in duikvlucht

Download
Wilde Eend in duikvlucht
Omslag Wilde Eend in duikvlucht

De Wilde Eend is niet weg te denken uit het Nederlandse landschap. Toch gaat het niet goed met deze algemene eendensoort.

Zowel broedvogelaantallen als overwinteraars nemen al geruime tijd af, maar het is niet duidelijk of hier oorzaken in eigen land aan ten grondslag liggen, of invloeden van elders. Het Ministerie van EZ en BIJ12 gaven opdracht tot een voorstudie waarin de bestaande kennis werd gebundeld. Niet alleen de Wilde Eend werd onder de loep genomen, maar ook de Krakeend: een soort die ecologisch nauw verwant is aan de Wilde Eend en juist in de lift zit.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
29
Number
2