ArtikelContrasten bij Kluut

Download
Contrasten bij Kluut
Omslag Contrasten bij Kluut

Ten opzichte van 1990 nam het aantal broedende Kluten in ons land met meer dan 30% af, op de Wadden zelfs met 70%. Een zorgelijke afname van deze kenmerkende broedvogel en belangrijke Natura 2000-soort.

Wordt de afname lokaal veroorzaakt of liggen de oorzaken elders?

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
28
Number
3