ArtikelSpreeuwen in de winter beter af dan in de broedtijd?

Download
Spreeuwen in de winter beter af dan in de broedtijd?
Omslag Spreeuwen in de winter beter af dan in de broedtijd?

Eind december gaan weer veel vogelaars op pad voor het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT). Hiermee worden veranderingen in aantallen en verspreiding van veel wintervogels gevolgd. Dankzij hun noeste arbeid kunnen we beschikken over een solide reeks winteraantallen van een ’gewone’ vogel als de Spreeuw. Veel dank voor deze inzet!

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
27
Number
3