Artikel2014, het jaar van de Spreeuw: hoe kun je meetellen?

Download
2014, het jaar van de Spreeuw: hoe kun je meetellen?
Omslag 2014, het jaar van de Spreeuw: hoe kun je meetellen?

Vogelbescherming Nederland en Sovon hebben het jaar 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. Om meer kennis te verzamelen over en bekendheid te geven aan deze soort worden er verspreid over het jaar drie gerichte telactiviteiten georganiseerd. Een eerste overzicht.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
27
Number
1