ArtikelAantallen Purperreigers in 2012 en 2013

Download
Aantallen Purperreigers in 2012 en 2013
Omslag Aantallen Purperreigers in 2012 en 2013

Purperreigers zijn zeer afhankelijk van de Sahel, waar alleen al in de bin-nendelta van de Niger tienduizenden overwinteren (Zwarts et al. 2009, Living on the Edge). Oplevingen en inzinkingen van de Nederlandse broedpopulatie, die jaarlijks zeer goed onderzocht wordt door Henk van der Kooij en zijn team, houden direct verband te houden met de neerslagcijfers in de Sahel.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
27
Number
1