ArtikelZeearend: van wintergast tot broedvogel

Download
Zeearend: van wintergast tot broedvogel
Omslag Zeearend: van wintergast tot broedvogel

In de in 2001 verschenen Avifauna van Nederland 2 stond de Zeearend nog te boek als ‘wintergast in uiterst klein aantal’. Zomerwaarnemingen waren exceptioneel, met bijv. in mei-juli 1989-98 slechts 5, 2 resp. 3 ex. op een totaal van 764. Geringde vogels bleken afkomstig uit Noorwegen, Finland en Noord-Duitsland.Inmiddels is onze grootste inheemse roofvogel een heuse ‘jaarvogel’. Een goede reden om hierbij stil te staan aan de hand van gegevens uit de meetnetten Water-vogels en Broedvogels (beide Netwerk Ecologische Monitoring), het Bijzondere  Soorten Project niet-broedvogels (BSP) en Waarneming.nl.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jaargang
25
Aantal
3