ArtikelReuzensterns op slaapplaatsen: het liefst tot de knietjes in het water

Download
Reuzensterns op slaapplaatsen: het liefst tot de knietjes in het water
Omslag Reuzensterns op slaapplaatsen: het liefst tot de knietjes in het water

Om Reuzensterns te zien moet je eind augustus naar de Friese IJsselmeerkust; althans, zo gold dat heel lang. Tegenwoordig wordt deze stoere stern in veel meer gebieden gezien, om bij te tanken van de lange trip tussen de kusten van de Oostzee en West-Afrika. Het Lauwersmeergebied is tegenwoordig een belangrijke pleisterplaats, maar ook in de IJsseldelta, de Veluwerandmeren, het IJmeer en de Kwade Hoek worden jaarlijks meerdere Reuzensterns gezien.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
25
Number
2