ArtikelWinterslaapplaatsen van Ransuilen

Download
Winterslaapplaatsen van Ransuilen
Omslag Winterslaapplaatsen van Ransuilen

In het Meetnet Slaapplaatsen staan elk seizoen, naast de soorten die iedere winter geteld worden (o.a. ganzen, Aalscholver, Grote Zilverreiger), één of meer soorten tijdelijk in de belangstelling. Vorig seizoen was dat de Blauwe Kiekendief, deze winter de Ransuil.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
24
Number
4