ArtikelKoereigers blijven in het zuiden

Download
Koereigers blijven in het zuiden
Omslag Koereigers blijven in het zuiden

Van de witte reigers die in ons land voorkomen is de Koereiger de kleinste. In veel regio’s is een Grote Zilverreiger al bijna ‘gewoon’ en Kleine Zilverreigers zijn regionaal (Delta) weinig bijzonder. De Koereiger, die inderdaad vaak tussen vee loopt, is wel een bijzonderheid. In dit artikel worden aantalsontwikkeling, seizoenspatroon en verspreiding besproken. De data zijn afkomstig van het Bijzondere Soorten Project-niet broedvogels (BSP, 1989-2009), Avifauna I (waarnemingen aanvaard door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna, CDNA, 1964-96) en Waarneming.nl (1964-2009). ‘Losse waarnemingen’ (vogel X, aanwezig op dag 1, 2 en 3 geeft drie losse waarnemingen) zijn zo goed mogelijk gecombineerd tot ‘gevallen’ (vogel X is één geval). Na deze analyse bleven in totaal 511 gevallen over van in totaal 1401 vogels uit 1964-2009.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jaargang
23
Aantal
1