ArtikelJaar van de Visdief kent bewogen seizoen

Download
Jaar van de Visdief kent bewogen seizoen
Omslag Jaar van de Visdief kent bewogen seizoen

Het lijkt erop dat 2009 een uitzonderlijk jaar is geweest voor de Visdief. De eerste Visdieven waren keurig op tijd binnen door eind maart langs de Noord-Hollandse kust te vliegen, maar de grote massa kwam dit jaar veel later dan gebruikelijk. Zelfs eind mei waren veel kolonies nog maar mondjesmaat bezet. Bovendien duurde het lang voordat de vogels overgingen tot nestbouw en broeden, wat suggereert dat de conditie niet optimaal was voor het broedproces. Eenmaal in de kuikenfase viel het op dat er weinig jongen groot kwamen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
22
Number
3