ArtikelEvaluatie opvangbeleid 2005-08 overwinterende ganzen en Smienten

Download
Evaluatie opvangbeleid 2005-08 overwinterende ganzen en Smienten
Omslag Evaluatie opvangbeleid 2005-08 overwinterende ganzen en Smienten

In 2005 werden foerageergebieden aangewezen met een totale oppervlakte van ca. 80.000 ha. Gedurende drie winters werden de aantallen ganzen en Smienten binnen en buiten de opvanggebieden zeer exact door de ganzentellers in kaart gebracht. In hoeverre hebben de vogels de opvanggebieden weten te vinden?

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
22
Number
2